Voor professionals

Ben jij professional uit de (verslavings)zorg en kom je in je werk regelmatig in contact met naasten van verslaafden? Dan weet je als geen ander dat deze doelgroep vaak grote emotionele, maar ook praktische problemen ondervindt door het leven met een dierbare die verslaafd is. Hierbij valt te denken aan enorme stress en hoge schulden door het oplossen van de problemen van de verslaafde. Maar ook schaamte en schuldgevoelens naar zichzelf en de omgeving vanwege het grote taboe dat nog steeds op verslaving rust. Deze doelgroep heeft te kampen met klachten als angsten, depressies en burn-out verschijnselen.

Binnen het huidige zorgaanbod valt deze doelgroep in veel gevallen buiten de boot. Ondanks dat er steeds meer (verslavings)zorginstellingen aparte ‘familie’programma’s aanbieden, kan men vaak pas terecht als de verslaafde zelf in behandeling is. Is de verslaafde niet in behandeling, is er nagenoeg geen enkele hulp voor de omgeving. Terwijl adequate hulp voor deze doelgroep van groot belang is. Niet alleen voor het voorkomen, ofwel op tijd genezen, van eerder genoemde psychische klachten, maar ook omdat het feitelijk onderbouwd is dat het betrekken van het systeem bij de behandeling van de patiënt in de GGZ van grote meerwaarde is en bij verslaving vaak cruciaal.

Maar hoe ga je nou eigenlijk het beste te werk met deze doelgroep

Wat kun je doen om hen op de juiste wijze te ondersteunen

Stichting Naast heeft samen met Opleidingsinstituut GGZ een training ontwikkeld voor professionals, waarin we deze vraag beantwoorden.

In de 3 daagse training ‘Systeemondersteuning bij verslavingsproblematiek’ kom je alles te weten over de laatste stand van zaken op gebied van verslaving, leer je meer over de psychopathologie van het systeem rondom de verslaafde en leer je alles over mede-afhankelijkheid/codependency:

Wat is het? Hoe kun je het signaleren? Hoe kun je het behandelen?

Theoriemomenten wisselen wij tijdens de dagen af met praktijkopdrachten in de vorm van o.a. rollenspellen aan de hand van casuïstiek.

Maak verschil

Wil jij als professional een verschil maken in de verslavingszorg voor naasten van verslaafden? Schrijf je dan vandaag nog in voor de training ‘Systeemondersteuning bij verslavingsproblematiek’.

 

Volg de training systeemondersteuning bij verlsavingsproblematiek naar agenda