Wie wij zijn

Stichting Naast zet zich sinds 2005 in voor naasten van verslaafden. Deze inzet bestaat enerzijds uit ondersteuning van de doelgroep zelf in de vorm van een zeer uitgebreid en gespecialiseerd hulpaanbod en anderzijds uit het verbinden van de overheid, verslavingszorg en overige initiatieven, om ervoor te zorgen dat naasten van verslaafden een vaste plek krijgen binnen de GGZ.

Doelstellingen

De doelgroep ‘naasten van verslaafden’ valt binnen het huidige zorgaanbod in veel gevallen buiten de boot. Vaak is er pas ondersteuning beschikbaar op het moment dat de verslaafde in behandeling is. Dit terwijl algemeen bekend is dat naasten van verslaafden een zeer cruciale rol spelen bij zowel het in stand houden van een verslaving, als bij het eventuele herstel daarvan.

Onze doelstelling is om hier verandering in te brengen. 
Ons doel is om voor alle naasten van verslaafden een structureel en toegankelijk hulpaanbod te creëren.

Projectleider & Hoofdbehandelaar

Clara Rus

Workshops

Amsterdam

Tessa Huisman

Rotterdam

Pieter de Roos

Bussum

Tineke van der Vorst

Maastricht

Jo Hanssen

Maastricht

Ingrid Vanderwall

Urk

Klaas Kapitein