Over ons

Stichting Naast zet zich sinds 2005 in voor naasten van verslaafden. Deze inzet bestaat enerzijds uit ondersteuning van de doelgroep zelf in de vorm van een zeer uitgebreid en gespecialiseerd hulpaanbod en anderzijds uit het verbinden van de overheid, verslavingszorg en overige initiatieven, om ervoor te zorgen dat naasten van verslaafden een vaste plek krijgen binnen de GGZ.

Onze hulpaanbod

Doelstellingen

De doelgroep ‘naasten van verslaafden’ valt binnen het huidige zorgaanbod in veel gevallen buiten de boot. Vaak is er pas ondersteuning beschikbaar op het moment dat de verslaafde in behandeling is. Dit terwijl algemeen bekend is dat naasten van verslaafden een zeer cruciale rol spelen bij zowel het in stand houden van een verslaving, als bij het eventuele herstel daarvan.

Onze doelstelling is om hier verandering in te brengen. 
Ons doel is om voor alle naasten van verslaafden een structureel en toegankelijk hulpaanbod te creëren.

Clara Rus

Clara Rus

Projectleider & Hoofdbehandelaar

Ons team

Jo Hanssen – Workshops Maastricht
Ingrid Vanderwall – Workshops Maastricht
Tessa Huisman – Workshops Online
Marietta Weling – Workshops Assen
Els Wierink – Workshops Assen
Wijanda Hak – Workshops Geldermalsen
Jose Kortekaas – Workshops Bussum
Klaas Kaptein – Workshops Urk

Scroll to Top