Lezingen & presentaties door Stichting Naast

Bij Stichting Naast zetten we ons in voor een doelgroep die vaak over het hoofd wordt gezien binnen het huidige zorgaanbod: de naasten van verslaafden. Onze ervaring leert dat ondersteuning voor deze groep cruciaal is, niet alleen wanneer hun dierbare in behandeling is, maar juist ook daarbuiten. Met slechts 10% van de verslaafden in behandeling, blijft een aanzienlijke groep naasten zonder de noodzakelijke hulp en steun.

Onze missie

Wij streven ernaar dit te veranderen door een structureel en toegankelijk hulpaanbod te creëren voor alle naasten van verslaafden. Ons uitgebreide hulpaanbod, variërend van informatiemiddagen tot individuele ondersteuning, is specifiek ontworpen om aan hun behoeften te voldoen.

Lezingen & Presentaties

Om ons doel te bereiken, bieden wij lezingen en presentaties aan voor een breed scala aan professionals, waaronder huisartsen, buurthuizen, opleidingsinstituten voor artsen en meer. Ons doel is om bewustzijn te creëren en kennis te delen over de unieke uitdagingen waarmee naasten van verslaafden worden geconfronteerd, evenals de beschikbare ondersteuning die Stichting Naast biedt.

Deze interactieve sessies bieden inzicht in:

  • De impact van verslaving op naasten.
  • De beschikbare ondersteuningsmogelijkheden en hoe deze te integreren in de geestelijke gezondheidszorg.
  • Praktische adviezen en strategieën voor het bieden van effectieve ondersteuning.

Doe met ons mee

Heel graag komen wij bij u spreken op uw thema middagen, ontmoetingsmarkt, avonden voor sprekers etc.
Samen kunnen we een verschil maken in het leven van de naasten van verslaafden, door hen de ondersteuning en erkenning te bieden die ze zo hard nodig hebben.

Voor meer informatie of om u aan te melden, kunt u contact met ons opnemen via info@stichtingnaast.nl. Laten we onze krachten bundelen voor een toegankelijker en inclusiever zorgaanbod.

Scroll naar boven